April 10 – David McKurth, Rutgers

April 12 – Jacob Macklin, Missouri

April 13 – Katelyn Gier, Temple

April 18 – Emma Hovarter, Oregon

April 24 – Logan Desmond, Maine

April 25 – Jordan Woyt, Pitt

April 26 – Patrick Ryan, Maine

April 26 – David Rosas, SMU

April 27 – Austin Scitti, Penn State

April 29 – Sutton Wescott, Missouri

April 30 – Diante Davis, Stetson